Sub-persoonlijkheden


Onder ‘Sub-persoonlijkheden’ verstaan we delen in jou die een belangrijke rol spelen in je leven, ze beschermen je in de eerste plaats. Ze kunnen je een gevoel van veiligheid geven. Het zijn dus heel belangrijke delen van jou. 

Ook is het mogelijk dat je er in meer of mindere mate last van hebt. Als dat het geval is, wordt het tijd eens te gaan onderzoeken welke rol die Sub-persoon speelt in je leven. 

Vaak maken we in zo’n onderzoek gebruik van een ‘Beperkende overtuiging’, die gaan we dan eens verder onderzoeken. Als daardoor duidelijk wordt op welke plek deze sub-persoon in jouw ‘systeem’ zit of staat, wordt duidelijk waarom je op een bepaalde manier reageert op iets wat je niet bevalt bijvoorbeeld. 

Je kunt dan gaan onderzoeken wat de behoefte is van die Sub-persoon. 

Het geeft je een prachtig inzicht in je handelen. 

Dit is een aspect wat met name in relatie tot anderen nogal eens naar boven komt. Heb je voor jezelf duidelijk ‘wie’ hiervoor verantwoordelijk is, dan kun je eraan werken. 

Het werken met Sub-personen is een heel leuk en leerzaam deel van Creatieve Loopbaancoaching.