Holisme


Het holisme is een wereldbeeld dat ervan uitgaat dat alles met alles samenhangt. Het idee is dat er in feite niets te zeggen valt over het geheel wanneer je alleen afzonderlijke delen van de werkelijkheid bestudeert. De waarde van het geheel is bovendien groter dan de optelsom van de delen.

De term holisme is nog vrij jong. Hij is in 1926 geïntroduceerd door de Zuid-Afrikaan­se staats­man Jan Chris­ti­aan Smuts. 

Hij baseerde zich op het Griekse holos 'geheel'.

Weer anderen zeggen (en dit gaat eigenlijk een stap verder dan wat Jan Christiaan Smuts hier zegt); ‘Holisme is het idee dat de eigenschappen van een systeem niet kunnen worden verklaard door de som van alleen zijn componenten te nemen’. 

Dat geldt volgens sommigen voor álle systemen: fysiek, biologisch, technisch, chemisch, economisch, etc. 


citaat

"Als we ons superieure mensbeeld in de wetenschap overboord gooien, gaat er een inspirerende wereld voor ons open.'Er is behoefte aan een meer holistisch maatschappelijk beeld van de natuur, omdat we anders de wereld om ons heen niet meer begrijpen. (...) We moeten niet met angst naar de natuur kijken, maar ons verwonderen.'"

Bron: Mieren staan nooit in de file (Sanne Bloemink, De Groene Amsterdammer, 1 juni 2016)


Voor mij geldt het volgende: ik vind dat je niet star kunt vasthouden aan welk systeem dan ook. Ik ben bijvoorbeeld een groot voorstander van Homeopatische geneeswijzen. Maar dat betekent uiteraard niet dat je niet even een Paracetamolletje kunt nemen als je een keertje hoofdpijn hebt. Wanneer deze hoofdpijn vaker voorkomt in een korte periode, vind ik wel dat het goed is om te gaan onderzoeken waar het vandaan komt. Hoe jij dat doet is aan jou.

Mijn ervaring is dat fysieke klachten vaak een dieperliggende oorzaak hebben. Daar zie ik de link met Creatieve Loopbaancoaching. Voor de duidelijkheid; Creatieve Loopbaancoaching is géén therapie! 

Creatieve Loopbaancoaching kan je heel goed helpen om te onderzoeken wat de oorzaak is van je gebrek aan welbevinden. Denk maar eens aan ‘Beperkende overtuigingen’ (zie Blog 2). Ook ’Sub-persoonlijkheden’ (zie Blog 4) kunnen zorgen voor een heel prettig, maar ook heel akelig gevoel over sommige zaken in je leven. Daar zie ik ook de overeenkomst met ‘Holisme’ al die delen en overtuigingen vormen samen wie jij bent.


Diverse links naar websites over dit onderwerp en meer:


Stichting Emovere:

Kennisplatform: De Pijn Voorbij:

Jongeren:

Saskia de Bruin: